درباره ما

jreh.ir

این سایت را جهت نشر تصاویر مذهبی وافزایش تعداد تصاویر مذهبی با کیفیت در اینترنت ایجاد کرده ام.

خداوند توفیق خدمت به اهل بیت (علیهم السلام) را عنایت فرماید

آمین. مدیر سایت: مختار رضائیان

۰۹۱۹۵۴۲۷۴۹۳

vaslemastan@gmail.com